Formigó porós o drenant

El formigó poròs és el que s'utlitza per elaborar superfícies dures on hi pugui haver pas peatonal, però que alhora tingui una gran capacitat drenant per tal que l'aigua pluvial es filtri sense problemes.

Comercialitzem aquest tipus de formigó amb el nom de FORMIGÓ DRENANT.