Formigons lleugers

Els formigons lleugers són els que tenen un pes específic inferior a l'habitual gràcies a la substitució de la gravilla per arlita o perles de poliestirè.

És un formigó que s'utilitza en obres que pel seu estat o per les característiques que presenten, no poden suportar el pes específic d'un formigó convencional, per exemple en construccions antigues.

El comercialitzem amb el nom de HORMIPAN.