Sorra

SORRA 0/4 M (Barrejada) Segell CE
SORRA 0/2 B i g (Superfina) Segell CE

SORRA 0/4 (BARREJADA) CE

COMPOSICIÓ

Mescla especial a partir de sorra rentada de riu (<4mm), sorra fina de Begur (<1,5mm) i sorra triturada (<0/3mm).

Material molt fàcil de treballar, amb bona pastositat per aconsegui excel.lents resultats de resistència, en els morters de paleteria realitzats de manera manual.

APLICACIONS

Sorra molt adequada per a la construcció de murs de totxo, murs de càrrega, remolinat de parets, col.locació d'acabats de terres, etc.

 FORMATS DE VENDA

Granel, Big Bags (1000 Kgs), sacs 25 Kgs paletitzats.

 

SORRA 0/2 B i G (Superfina) CE

COMPOSICIÓ

Conjunt de partícules naturals provinents de la zona de Begur-Girona (<1.5mm); d'origen principalment quars, roques metamòrfiques i biotita.

Material molt fàcil de treballar, amb pastositat per aconseguir excel.lents resultats d'adherència, en els morters de paleteria realitzats de manera manual.

APLICACIONS

Sorra molt adequada per el remolinat de parets, amb gruixos molt prims.

FORMATS DE VENDA

Granel, Big Bags (1000 Kgs), sacs 25 Kgs paletitzats.

  • SORRA DE PALETA
  • SORRA DE PALETA