Sub-base

Sub-base natural 0/15mm
Sub-base feldespat 0/12mm
Sub-base calcàrea 0/40mm

Les sub-bases són materials molt adequats per a la realització de capes de gruixos baixos o mitjos de carreteres/camins, que amb el punt adequat d'humitat i compactació, dona comportaments molt acceptables de càrregues portants. Les sub-bases poden ser d'origen calcàri, de feldespat, de balastre de riu...

FORMAT DE VENDA

Granel

  • SUB-BASE