CONTENIDORS

Servei de recollida i transport de residus de la construcció amb contenidors.

Professionals en gestió de runes. Des de Grup Curanta oferim el transport i gestió dels residus de la construcció per d’aquesta manera contribuir a preservar el nostre entorn i respectar l’equilibri entre creixement i sostenibilitat.

Ens ocupen de col·locar els contenidors a l’obra, de recollir-los i transportar-los a abocadors degudament acreditats.

Comptem amb un ampli ventall de contenidors per adaptar-nos a les necessitats de cada obra:

Contenidors de 1,5 m3

Contenidors de 6-8 m3

Contenidors de 12-15 m3

Contenidors de cadenes

Contenidors amb ganxo 

Com sol·licitar  el servei de contenidors:

  1. Sol·licitar a l’Ajuntament el permís d’ocupació de via, indicant la ubicació exacta, l’espai que ocuparà i per quant de temps.
  2. Sol·licitar a Agència de Residus de Catalunya el número d'identificació d'obra.
  3. Reservar el lloc on es vol posar el contenidor a l’obra.
  4. Realitzar la sol·licitud d’entrega del contenidor trucant al 972550053
  5. Sol·licitar-nos, una vegada acabada l'obra el Certificat de recepció i gestió de residus. 

Retirada del contenidor:

Quan el contenidor estigui ple, trucar al 972550053 o al 619383887 

Tarifes:

Poden sol·licitar preus trucant al 972550053

 

EMPRESA AUTORITZADA PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

CODI DE TRANSPORTISTA DE RESIDUS  T-3758