Desenvolupament sostenible

Des dels inicis, la preocupació per a la conservació del medi ambient ha estat un dels objectius bàsics per a l’empresa. Per això en les nostres explotacions i en totes les activitats relacionades, es porta a terme una restauració integrada.

El GRUP CURANTA té com a principal objectiu satisfer les necessitats actuals del mercat i dels clients sense comprometre els recursos de les noves generacions, duent a terme la seva activitat amb la finalitat de preveure, evitar i minimitzar l’alteració de l’entorn i l’impacte causat en aquest. Existeix una voluntat clara de millorar i innovar amb temes medi ambientals amb la finalitat de contribuir no sols al medi ambient, sinó aconseguir una millora per a la comunitat local adaptant els projectes de restauració per a no tan sols retornar els terrenys al seu estat inicial si no millorar-los i retornar-los a la societat per al seu ús comú.

D’aquesta manera s’aconsegueix oferir als clients, productes de la màxima qualitat i uns béns i serveis d’alt valor afegit.

Per a desenvolupar aquests projectes es dur a terme tot tipus de col·laboració multidisciplinari [la Fundación Centro Internacional Hidrogeología Subterránea (www.fcihs.org), la Fundació Territori i Paisatge (obrasocial.caixacatalunya.es) i amb uns llaços molt estrets amb els Aiguamolls de l’Empordà (http://www.ddgi.cat/espais/cat/aiguamolls000.html)] per a tenir una visió transversal en temes de flora i fauna i corredors biològics.

Per al GRUP CURANTA  és  important tenir una relació directa amb el seu entorn social, per això un cop a l’any es participa en el dia dels arbres i dels àrids en el qual participen les escoles de la zona. L’activitat consisteix en fer una visita a les explotacions del grup i  una plantada d’arbres d’acord amb el pla de restauració de l’explotació. D’aquesta manera es dóna a conèixer a les generacions futures una manera de portar a terme una activitat  que respecta el seu entorn.

Per a donar fe d’aquesta contribució al desenvolupament sostenible de la societat que ens envolta,  la Federacion de Áridos (www.aridos.info) va donar el 1r premi en Desarrollo Sostenible  2009 a ÀRIDS CURANTA  pel projecte de restauració de l’explotació Meandre Vell situat al terme municipal de Torroella de Fluvià