Formigó fotoluminiscent

El formigó fotoluminiscent està format per una part de gravetes que s'autocarreguen amb la llum natural del dia i brillen quan es fa de nit.

Això permet fer paviments que brillen en la foscor que són ideals per a fer camins peatonals, carrils bici, entrades de garatge, etc... Donen un efecte visual molt divertit i original que a més genera estalvi perquè el relleu dels paviments es veu durant la nit.

La graveta fotoluminiscent que s'utilitza és totalment innocua i respectuosa amb el medi ambient i no genera cap perill per a la salut perquè són pedretes fabricades a base d'aluminats no radioactius.