Formigó per gunitar

És un formigó que està dossificat i additivat per aplicar-lo projectat contra una paret amb aire a pressió. S'utilitza per a la construcció de túnels, la fixació de marges, construcció de piscines...

El formigó per gunitar el podem subministrar amb un camió cuba fresc i preparart per utilitzar, o bé en una sitja que es porta a obra i subministra el material sec i dossificat . La utilització del material fresc o sec dependrà de la màquina que s'utilitzi per a projectar el formigó. 

Els formigons per gunitar que comercialitzem són:

G-300

G-350

G-400

 

  • Construcció piscina
  • Construcció piscina
  • Construcció piscina