Formigó sec

El formigó sec és el que resulta de la barreja de sorra, gravilles, ciments i additius però sense aigua. D'aquesta manera es pot envasar (sacs de 25kgs), paletitzar i emmagatzemar.

El formigó sec que fabriquem es presenta en sacs de 25 Kgs i paletitzats. Cada palet consta de 42 sacs. L'avantatge del formigó sec és que es pot subministrar a obra i anar gastant a mesura que es necessita. Els palets han d'estar guardats de la intempèrie i protegits del sol.

Ocasionalment es pot subministrar formigó sec en big bags (sacs de 1000 Kgs), però sempre ha de ser sota comanda.

El formigó sec que us podem oferir és:

Formigó sec HS-25 (àrid màxim 14 mm)

Formigó sec HS-25 amb fibres (àrid màxim 14 mm)

Formigó sec lleuger MURTERC HORMITERM (amb arcilla expandida). No tenim estoc. Comanda mínima 2 palets amb 48 hores d'antelació.

Formigó sec drenant MURTEC HYDRODREN. No tenim estoc.Comanda mínima de 2 palets amb 48 hores d'antelació.

Formigó sec autonivellant MURTEC HACS-25. No tenim estoc. Comanda mínima 2 palets amb 48 hores d'antelació.

  • FORMIGO SEC