Sec i paletitzat

El morter sec es presenta en sacs de 25 kgs de plàstic que protegeixen el producte de l'aigua i paletitzat. Cada palet té 42 sacs (1050 Kgs de producte).

La utilització de sacs de 25 kgs permet tenir un producte semi acabat a obra i llest per utilitzar perquè només s'ha d'afegir la quantitat d'aigua indicada. 

Morter de paleteria: M-2,5L , M-5 , M-7,5

Morter autonivellant: MURTEC autonivellant

Morter projectable : MURTEC projectable hidròfug

  • SACS MORTER SEC