Paviment estampat

Els paviments estampats: Un cop aplicat el formigó i abans que aquest començi a fraguar, s'apliquen uns motlles sobre la superfície i es pressiona per tal que quedi tota la superfície del paviment marcada tal com si s'haguessin posat uns adoquins o rajoles. L'aspecte final és espectacular si a més es combina amb colorants.