Grava matxucada

Grava matxucada primeres (4/8mm)
Grava matxucada segones (8/14mm)
Grava matxucada terceres (14/20mm)
Grava matxucada quartes (20/40mm)

COMPOSICIÓ

Àrid natural provinent de graveres fluvials calcàries, matxucat, rentat i convenientment classificat per obtenir la mida especificada.

APLICACIONS

Com a component del formigó, per a gunita, com a reblerts, jardineria i decoració en general. Així mateix és part de segons quines barreges de paleteria.

FORMAT DE VENDA

Granel, Big Bags (1000 Kgs).

En sacs de 25 kgs i paletitzat s'ha de fer comanda amb antel·lació.

  • GRAVA MATXACADA PRIMERA
  • GRAVA MATXACADA SEGONA
  • GRAVA MATXACADA TERCERA
  • GRAVA MATXACADA QUARTA