Reciclat

Reciclat fi 0/4mm
Reciclat petit 0/12mm
Reciclat mitjà 12/30mm
Reciclat gran <40mm

Els reciclats de materials s'obtenen a partir de materials provinents del matxuqueig de restes de formigó i altres materials de la construcció que, convenientment crivats i tractats, obtenim una granulometria concreta i continua.

Les aplicacions poden ser moltes i variades com per exemple, tapar rases, rehabilitació de camins ruarls, reompliments d'excavacions...

FORMAT DE VENDA

Granel, Big Bags (1000 Kgs).

  • ARID RECICLAT