Morters

Podem subministrar qualsevol tipus de morter de paletaria, projectable o autonivellant de diferents maneres.Fes click en la que més s'adapti a les teves necessitats.

Necessites fer un recrescut del terra de dintre casa teva? Demana un morter autonivellant D300 servit amb camió cuba.

Necessites aixecar les parets d'una casa nova? Demana un morter M-7,5 servit amb sitja i tindras el morter en el moment que el necessitis.

Necessites fer una petita reparació? Demana un M-5 en un sac de 25 Kgs.

Necessites refer la façana de casa teva? Demana el nostre morter MURTEC projectable hidròfug en sac de 25 Kgs.

  • morter
  • morter remolinar
  • morter
  • morter

Amb camió cuba

Els morters subministrats amb un camió cuba venen dossificats de planta i preparats per aplicar a obra immediatament.

Morters de paleteria: M-2,5 , M-5 , M-7,5

Morters autonivellants: D300

 

Amb sitges

Els morters subministrats amb sitges venen predossificats en 2 compartiments (un per ciment i l'altre per la sorra 0/2mm) i es porten a obra on s'acaben de barrejar tots els materials (ciment, sorra i aigua).

L'avantatge de la utilització de les sitges en obra és que es pot produïr el morter que es necessita quan es necessita, ja que els materials estan separats dintre de la sitja i no es barrejen fins que es posen en marxa els motors dossificadors que barrejen els materials. 

Morters de paleteria: M-2,5, M-5 , M-7,5

  • SITJA MORTER

Sec i paletitzat

El morter sec es presenta en sacs de 25 kgs de plàstic que protegeixen el producte de l'aigua i paletitzat. Cada palet té 42 sacs (1050 Kgs de producte).

La utilització de sacs de 25 kgs permet tenir un producte semi acabat a obra i llest per utilitzar perquè només s'ha d'afegir la quantitat d'aigua indicada. 

Morter de paleteria: M-2,5L , M-5 , M-7,5

Morter autonivellant: MURTEC autonivellant

Morter projectable : MURTEC projectable hidròfug

  • SACS MORTER SEC