Formigons en massa

Els formigons en massa són els que en el seu interior no contindran armadures d'acer, i per tant només tindran resistències a la compressió.

Comercialitzem els següents tipus de formigons en massa:

HM-20   HM-30

HM-25   HM-35

  • FORMIGO EN MASSA
  • Formigó en massa
  • formigó en massa
  • Formigó en massa