Formigó de neteja

El formigó de neteja és el que s'utilitza per evitar la contaminació o la pèrdua d'aigua durant el fraguat del formigó estructural que es tirarà més endevant.

Comercialitzem els següents tipus de formigó de neteja:

HL-100

HL-150

  • Formigó de neteja